Arkitekter / Ingeniører

Arkitektur

Arkitektavdelingen er den største avdelingen hos ARTEC AS. Vi har erfaring med et bredt spekter av prosjekter, fra store næringsbygg til private eneboliger. Nye utfordringer møtes med glede. Tverrfaglig samarbeid med de andre avdelingene gjør oss ekstra kvalifiserte til å følge våre kunder gjennom hele byggeprosessen fra A-Å. Vi har fokus på å samarbeide med oppdragsgiver om å finne de beste løsningene.
Gjennom mange års praksis i Bergen har vi utviklet kompetanse på å bygge i vanskelig terreng. Vi kjenner nærområdet godt og vet å tilpasse våre bygg til det ofte krevende lokalklimaet. Vi henter inspirasjon på tomten og hos brukerne.
Våre arkitekter har stor faglig bredde og vi setter sammen team etter prosjektets egenart. I tillegg har vi et åpent fagmiljø, der vi diskuterer muligheter og hjelper hverandre med løsninger på tvers av prosjektene. Noen av våre arkitekter er eksepsjonelt gode på detaljer, andre på konsept, vi prøver å få med all spisskompetansen i hvert av prosjektene gjennom tett samarbeid.