Arkitekter / Ingeniører

Interiørarkitektur

Vi samarbeider med arkitektene på prosjektene og er ofte tidlig inn i prosessen. I tillegg til store prosjekter som firmaet er totalleverandør for, jobber vi også med rene interiørprosjekter. Interiørarkitektene har spisskompetanse på universell utforming, innendørs materialbruk, fargebruk, møblering, trapper, kjøkken, belysning, og lignende. Vi er ofte med på utviklingen av planløsningene og rominndelingen både i små boligprosjekt og store kontorbygg. Godt tilpasset og vakkert interiør kan fremme miljøbevisstheten og øke trivselen i et bygg.