Arkitekter / Ingeniører

Prosjektstyring

PA-avdelingen ivaretar total administrasjon knyttet til bygg- og anleggsprosjekt.
PL - prosjektledelse
PGL - prosjekteringsledelse
BL - byggeledelse
BHO - byggherreombud
BLK - byggelånskontroll mv.
Vi administrerer byggeprosessen på vegne av tiltakshaver - fra start til mål.