Arkitekter / Ingeniører

Plan

Reguleringsplan er et viktig skritt for utforming av våre omgivelser. Vi har erfaring fra alle typer arealplaner og utredninger som kreves gjennom en offentlig planprosess.
Vårt mål er å tilrettelegge for videreutvikling av fremtidige prosjekter på en måte som tilfredsstiller våre oppdragsgiveres behov og rammebetingelser. Ivaretakelse av overordnede mål og intensjoner for samfunnsplanlegging er grunnleggende i våre arealplanleggers arbeid.