Arkitekter / Ingeniører

Brannteknikk

Sikkerhet mot brann står svært sentralt i alt vårt arbeid. Vi har spesialkompetanse og lang praktisk erfaring som rådgiver for å ivareta brannsikring både i eksisterende og nye bygg.
De siste 25 år har vi ivaretatt forebyggende vurderinger og utredning mht brannsikkerhet og forskriftsmessig dokumentasjon for mange store og små bygg.  Av større bygninger kan som eksempel nevnes oppgaver med branndokumentasjon for forsamlingshus, sykehus/DPS, sykehjem/ velferdssentre, skoler, barnehager, kjøpesentre og butikker, kontorbygg, industri & lagerbygg, garasjeanlegg mv.
Det er viktig for enhver huseier å legge til rette for å forebygge brann iht. gjeldende lover og forskrifter, og krav forøvrig (SHA, forsikring osv).  En brann vil fort kunne medføre store konsekvenser, både menneskelig og materielt, og største oppmerksomhet på brannsikring må ha en selvfølgelig og høy prioritet.
Vi kan bistå med de vurderinger som er nødvendige og komme med anbefalinger til sikringstiltak tilpasset aktuell virksomhet og gjeldende krav.